Coach aftale

På første møde aftales:

  • Hvad ønsker du at blive coachet på?
  • Hvad er din målsætning?
  • Hvilke udfordringer og ønsker har du?
  • Hvad er dine forventninger til coachingen?
  • Timepris oplyses ved henvendelse

Forløb af coaching

  • Det er individuelt hvilket behov der er for coaching
  • Det kan f.eks. være 3 coach sessions á 1,5 timer
  • Eller det kan strække sig over ½ år med 8 til 10 sessions ?
  • Vi aftaler dit forløb